ALFORS audio Logo

ALFORS audio

Zvukové nahrávací studio / Sound Recording Studio / Tonstudio

Ukázky Domu Samples home Muster home


Schola3A Schola od tří Antonínů, vedoucí Zdeněk Glaser. Vokálně instrumentální skupina, která hraje při mši svaté. Ukázka Ave Crux (0,8 MB) je z prvního CD z roku 2000. Pro velký úspěch následovalo v roce 2002 další CD. Nahráno 2000 v kostele sv. Jana Křtitele v Liberci-Rochlici.
Návrh obalu Zdeněk Glaser.


"Schola from Three Antonius (3A)", lead by Zdenek Glaser. Vocal instrumental group mostly appearing at Mass celebrations. Sample Ave Crux (0,8 MB) comes from their 1st CD from 2000. Its great success was followed by recording of 2nd CD in 2002. Recorded in St. Jan Krtitel church in Liberec-Rochlice in 2000.
Cover design by Zdeněk Glaser.


"Schola von drei Antonius (3A)", geleitet von Zdeněk Glaser. Vokal- und Instrumentalgruppe, die bei der heiligen Messe spielt. Muster Ave Crux (0,8 MB) ist von dem ersten CD aus dem Jahre 2000. Auf Grund des Sukzess folgte 2002 veiteres CD.
Aufgenommen 2000 in der Kirche des hlg. Jan Křtitel in Liberec-Rochlice.
Umschlag Entwurf Zdeněk Glaser.