ALFORS audio Logo

ALFORS audio

Zvukové nahrávací studio / Sound Recording Studio / Tonstudio

Ukázky Domu Samples home Muster home


ROSEX Volné liberecké vokální sdružení ROSEX pod vedením Aleny Sobotkové si vybralo k provedení rozsáhlejší skladbu Emmanuela d´Astorgy Stabat Mater. Druhou část O quam tristis et afflicta (1,4 MB) zazpívají sólisté s doprovodem komorního kvarteta a čembala.
Nahráno 2001 v kostele Dr. Farského v Jablonci n.N.


Free Choral Ensemble ROSEX from Liberec under leadership of Alena Sobotkova chose to interpret Stabat Mater, a larger composition by Emmanuel d'Astorga. Its second part O quam tristis et afflicta (1,4 MB) is sung by lead vocalists accompanied with chamber quartet and cemballo.
Recorded in Dr. Farsky church in Jablonec n.N. in 2001.


Freier Vokalverbund Liberec ROSEX unter der Leitung von Alena Sobotková führte die Komposition von Emmanuel d´Astorga, Stabat Mater ein. Zweiter Teil O quam tristis et afflicta (1,4 MB) singen die Solisten mit der Begleitung von Kammer Quartet und Cembalo.
Aufgenommen 2001 in der Kirche Dr. Farský in Jablonec n.N.