ALFORS audio Logo

ALFORS audio

Zvukové nahrávací studio / Sound Recording Studio / Tonstudio

Ukázky Domu Samples home Muster home


OdSrdce Tomáš Pospíšil z Jablonce nad Nisou je tak aktivní, že vede dva sbory. Dětský sbor zpívá a hraje skladbu Ó přijď pane můj (1,9 MB).
Nahráno 2003 v kostele navštívení p. Marie v Lučanech u Jablonce.
Booklet Pavel Akrman, titulní foto NASA.


Tomas Pospisil from Jablonec is so pro-active that he functions as leader of two choirs. Children choir sings and plays the song Oh come my Lord (1,9 MB).
Recorded 2003 in church in Lucany near Jablonec.
Graphic design by Pavel Akrman, cover photo NASA.


Tomáš Pospíšil aus Jablonec n.N. ist so aktiv, dass er gleichzeitig zwei chore leitet. Sein Kinderchor singt und spielt die Komposition O komm mein Herr (1,9 MB).
Aufgenommen 2003 in der Kirche in Lučany bei Jablonec.
Booklet Entwurf Pavel Akrman, Umschlag Photo NASA.