ALFORS audio Logo

ALFORS audio

Zvukové nahrávací studio / Sound Recording Studio / Tonstudio

Ukázky Domu Samples home Muster home


Kytarové trio Praha Kytarové trio Praha interpretuje především temperamentní klasickou španělskou hudbu. Hraje ve složení: Jana Šárová, Petr Konůpka a Alena Čížkovská. Jako ukázka byl vybrán španělský tradicionál El Vito (648 kB).
Nahráno 2001 na zámku Hrubý Rohozec v Turnově.

Grafický návrh Otto J. Adametz.


Guitar Trio Prague generally interprets temperamental traditional music from Spain. Line-up consists of Jana Sarova, Petr Konupka and Alena Cizkovska. As example sample the spanish traditional El Vito (648 kB) was chosen.
Recorded at Hruby Rohozec castle in Turnov.

Graphic design by Otto J. Adametz.


Gitarrentrio Prag interpretiert vor allem temperamentvolle klasische spanische Musik. Es spielt in der Zusammensetzung: Jana Šárová, Petr Konůpka und Alena Čížkovská. Der Musterstück ist ein spanisches Traditional El Vito (648 kB).
Aufgenommen 2001 am Schloss Hrubý Rohozec bei Turnov.

Entwurf von Otto J. Adametz.