ALFORS audio Logo

ALFORS audio

Zvukové nahrávací studio / Sound Recording Studio / Tonstudio

Ukázky
Domu Samples
home Muster
home


Ještěd100 Ještěd-Inlay

Sbor / Choir: Ještěd Liberec
Slavnostní koncert u příležitosti 100 let od založení sboru / Festive concert on the occasion of 100 years anniversary
Sbormistr / Conductor: Čeněk Svoboda
Ukázka / Sample: Johann Sebastian Bach: Magnificat
(BWV 243), závěr / final part. (2,1 MB.)

Grafický návrh / Graphics: Otto J. Adametz