ALFORS audio Logo

ALFORS audio

Zvukové nahrávací studio / Sound Recording Studio / Tonstudio

Ukázky Domu Samples home Muster home


Sbor Janáček Smíšený pěvecký sbor Janáček z Jablonce nad Nisou koncertoval pod vedením svého sbormistra Josefa Bočka v roce 2001 v jabloneckém divadle s programem Vivat Verdi. Zkrácenou ukázku z Aidy Sbor a pochod (1,4 MB) doprovází orchestr Atlantis Praha, řídí V. Podrazil.
Nahráno 2001 živě v Městském divadle v Jablonci n.N.

Grafický návrh a fotografie Otto J. Adametz.


Mixed choir Janacek from Jablonec nad Nisou gave a concert under leadership of their choir master Josef Bocek in Jablonec theatre with Vivat Verdi program in 2001. Shortened version of Choir and March (1,4 MB) from Aida is accompanied by Atlantis Orchestra from Prague lead by V. Podrazil. Recorded live in Municipal theatre in Jablonec n.N. in 2001.

Cover design and photo by Otto Adametz.


Gemischtes Sängerchor Janáček aus Jablonec n.N. führte im Jahre 2001 ein Konzert "Vivat Verdi" im Stadttheater Jablonec ein. Verkürzte Aufnahme Das Chor und Marsch aus der Oper Aida (1,4 MB) begleitet das Orchester Atlantis Praha, unter der Leitung von V. Podrazil.
Aufgenommen 2001 live.

Entwurf und Photos von Otto J. Adametz.