ALFORS audio Logo

ALFORS audio

Zvukové nahrávací studio / Sound Recording Studio / Tonstudio

Ukázky Domu Samples home Muster home


Gaudea Smíšený sbor libereckého gymnázia GAUDEA pod vedením Heleny Krasnické zpívá část skladby Zdeňka Lukáše Pater Noster (0,7 MB). Nahráno 2001 v basilice v Hejnicích.
Návrh obalu Ing. Miloš Krasnický.


Mixed Ensemble GAUDEA from the grammar school in Liberec under leadership of Helena Krasnicka sings a part of Pater Noster (0,7 MB), the composition by Zdenek Lukas. Recorded 2001 in Basilica in Hejnice.
Cover design by Ing. Miloš Krasnický.


Gemischtes Chor des Gymnasium namens F.X. Šalda aus Liberec GAUDEA unter der Leitung von Helena Krasnická singt ein Teil der Komposition von Zdeněk Lukáš Pater Noster (0,7 MB). Aufgenommen 2001 in der Basilika Hejnice.
Umschlag entwurf Ing. Miloš Krasnický.