ALFORS audio Logo

ALFORS audio

Zvukové nahrávací studio / Sound Recording Studio / Tonstudio

Ukázky Domu Samples home Muster home


Dvořák Turnovský Pěvecký sbor Antonín Dvořák slavil v roce 2001 sto čtyřicet let od založení. Sbormistr B. Lédl řídí skladbu S.C. Fostera Ten, jehož dům tu stál. (Část, 0,9 MB.)
Nahráno 2001 v kostele sv. Mikuláše v Turnově. Sólo E. Lédlové a sólová flétna M. Szantó byly dohrány playbackem ve studiu ALFORS.


Mixed choir Antonin Dvorak from Turnov celebrated its 140 anniversary in 2001. Choir master B. Ledl conducts composition by S.C. Foster (Part, 0,9 MB.). Recorded in St. Nicolas church in Turnov in 2001. Vocal solo of E. Ledl and lead flute of M. Szanto were added from playbacks recorded in ALFORS studio.
Cover design Jana Adamova.


Gemischtes Sängerchor Antonín Dvořák aus Turnov hat im Jahre 2001 Einhundertvierzig Jahre der Gründung gefeiert. Chorleiter B. Lédl dirigiert die Komposition von S.C. Foster (Teil, 0,9 MB.)
Aufgenommen 2001 in der Kirche des hlg. Nicholas in Turnov. Das Solo von Eva Lédlová und die Soloflaute von M. Szantó wurden als Playback (Dubbing) in Studio ALFORS zusätzlich aufgenommen.